ماراتن و نیمه ماراتن

ماراتن

دوی ماراتن دویدن مسافت ۴۲،۱۹۵ کیلومتر و طولانی ترین مسیر در مسابقات المپیک است که معمولا به صورت مسابقات جاده ای برگزار می‌شود.
اگرچه این مسافت را می‌توان در مسیرهای تریل نیز طی کرد.

نیمه ماراتن

دوی نیمه ماراتن دویدن جاده‌ای در مسافت ۲۱.۰۹۷۵ (دقیقا نصف مسافت ماراتن) است.
دوی نیمه ماراتن اگرچه مانند ماراتن در مسابقات المپیک برگزار نمی‌شود اما به یک مسافت محبوب تبدیل شده و هر ساله هزاران مسابقه در سطح جهان برگزار می‌شود.