دویدن برای کودکان با اختلالات عصب- تحولی

دویدن موجب بهبود عملکرد‌های شناختی و فعالیت‌های مغز می‌شود و این موضوع در مورد افراد با اختلالات عصب – تحولی مانند اتیسم ، اختلال توجه و بیش فعالی نیز صدق می‌کند.
دویدن علاوه بر افزایش هماهنگی عصب – عضله ، قدرت ، بالانس و استقامت موجب افزایش توجه ، تمرکز ، افزایش اعتماد به نفس ، کاهش پرخاشگری و بیش فعالی می‌شود.