آموزش دو گروهی مبتدی

کلاس های دو گروهی

کلاس دو مبتدی:

این کلاس برای افرادی مناسب است که تجربه دویدن ندارند و یا بصورت آکادمیک تمرین نداشته اند.

در این دوره دونده باید بتوانند پس از پایان دوره ۳ ماهه مسافت ۵ کیلومتر و پس از پایان دوره ۶ ماهه مسافت ۵ الی ۱۰ کیلومتر را بدود ، پس از پایان دوره ۹ ماهه دونده میتواند برای شرکت در مسابقات مختلف آماده شود.

برای مشاهده کلاس ها لطفا در سایت ثبت نام کنید.