آموزش دو آنلاین

کلاس آنلاین:
در این کلاس برنامه تمرینی بصورت هفتگی به شما داده می شود و تمرین شما در اپلیکیشن استراوا توسط مربی مانیتور خواهد شد.

برای مشاهده کلاس ها لطفا در سایت ثبت نام کنید.