آمادگی جسمانی و تناسب اندام

کلاس تناسب اندام و آمادگی جسمانی:
این کلاس برای افرادی که سابقه تمرینی دویدن ندارند و یا دوندگان با وزن بالا مناسب است.

برای مشاهده کلاس ها لطفا در سایت ثبت نام کنید.