درباره ما

الترا ایران تشکیل شده تا یک مدرسه دوی حرفه ای باشد.

در این مدرسه ، بر اساس هدف و مسابقات ، در دو شاخه دوی تریل و دوی جاده ای ، برای دوندگان استقامت بصورت هفتگی برنامه تمرینی تنظیم می‌شود و دوندگان تا رسیدن به هدفشان توسط مربیان الترا هدایت می‌شوند.

 

با دانش به اینکه دویدن در کنار رقابت سالم و تمرین کار گروهی باعث سلامت جسم و ذهن می‌شود ، ایجاد فضایی صمیمانه و همراهی دوندگان و افرادی که علاقمند هستند در این زمینه فعالیت کنند ، باعث شده تا مدرسه الترا در بین دوندگانش بنام خانواده الترا شناخته شود.