چرا میدویم؟

 

 "منتشر شده در مجله تریل رانینگ انگلستان"

 

 استراوا اخیرا نظرسنجی بزرگی از دوندگان انجام داد که نتیجه این نظرسنجی دیدگاه های جالبی را آشکار کرده است. این نظرسنجی در مورد خصوصیات دوندگان و دلایل آنها برای دویدن به نتایج زیر رسید: 

 

 پارادوکس دوندگان:

بین همه دوندگان، تنها هشت درصد دویدن را دوست دارند. در مقابل، پنجاه درصد از دوندگان از دویدن متنفر هستند یا به سختی آن را تحمل میکنند.

 

 تصویر ظاهری:

انگلیسی ها در رتبه دوم ورزشکارانی قرار دارند که دلیلشان برای دویدن بهبود تصویر ظاهری است.

 

زمان ایده آل برای دویدن:

تقریبا یک سوم از دویدن های آخر هفته قبل از ساعت هشت صبح انجام می شود. دوندگان سحر خیز هستند و دوست دارند قبل از شروع روز تمرینشان را تمام کنند.

 

سلامت روان:

انگلیسی ها در رده دوم کشورهایی قرار دارند که از دویدن برای رفع اضطراب استفاده میکنند.

 

تنها یا با بقیه:

تقریبا نیمی از دوندگان تحت پرسش گفتند که با بقیه میدوند، دوندگان مرد بالای پنجاه و پنج سال بیشترین گروهی بودند که به دویدن تنهایی علاقه مند هستند.

 

دغدغه سلامتی:

سلامتی مسئله و انگیزه اصلی دوندگان سرتاسر جهان است، بیش از هشتاد درصد در جواب اینکه چرا دویدن را شروع کردند به یک دغدغه جسمانی مثل قویتر شدن  یا داشتن انرژی بیشتر اشاره کردند.

 

مترجم: عابد داورپناه