بدوید تا فراموش نکنید

 

دلایل خیلی زیادی هست که چرا دویدن را دوست داریم. دویدن نه تنها عضلات، استخوان ها و مفاصل را قوی می کند، بلکه خلق و مود ما را نیز بهتر می کند. علاوه بر این، تحقیقات نشان داده است که دویدن بر حافظه و شناخت ما تاثیر مثبت دارد.

 

اما خبر خوبی که اخیرا منتشر شده است این است که برای بهره بردن از این اثر نیاز نیست خودتان را تحت فشار مضاعف قرار دهید. پژوهشگران دانشگاه کنت اخیرا آزمایشی را انجام دادند که در آن پنجاه و نه شرکت کننده به سه گروه با شدت های تمرینی مختلف تقسیم شدند.

پژوهشگران این تحقیق در مقاله ای که در نشریه "نوروبیولوژی یادگیری و حافظه" منتشر کردند اینطور نتیجه گیری کردند: "تحقیقات ما نشان میدهد که تمرینات با شدت متوسط بیشترین مزیت را برای حافظه دارد و برای بهبود حافظه و شناخت نیازی به فشار آوردن بیش از حد نیست."

 

نتایج تحقیق دیگری که در دانشگاه میسیسیپی انجام شد نشان داده است که تمرینات هوازی، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت را بهبود می بخشد. همچنین، تمرین منظم خطر ابتلا به فراموشی را کاهش می دهد. نتایج این تحقیق که روی هفت هزار و پانصد نفر بزرگسال بالای سن شصت سال انجام شده است نشان داد که افرادی که بطور منظم می دوند یا پیاده روی می کنند چهل و هفت درصد کمتر دچار فراموشی می شوند.

 

در تحقیق جالب دیگری که اخیرا انجام شده است، لیستی شامل پانزده کلمه را برای به یاد سپردن به افراد دادند. از یک گروه از شرکت کننده ها خواسته شد تا در حالت نشسته کلمات را به خاطر بسپردند و گروه دیگر پانزده دقیقه پیش از دویدن، در حین دویدن و پس از دویدن کلمات را به خاطر سپردند. نتایج تحقیق نشان داد که گروهی که پیش از به یاد سپردن کلمات تمرین دویدن را انجام داده بودند کلمات بیشتری را بخاطر آوردند.

دلیل این بهبود حافظه را اینطور بیان می کنند که تمرینات هوازی باعث می شود نورون های مغز تعامل بیشتری با هم داشته باشند که این تعامل نقش مهمی در بهبود حافظه دارد.